QA3

Kvalitet & Miljö

Certifierade enligt ISO

Luleå Låskonsult har ett miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO. Vi har dessutom certifierat våra olika affärsområden utifrån de branschkrav som finns.

Vår kvalitetspolicy

Luleå Låskonsult ska vara ett kvalitetsmedvetet företag som ständigt strävar efter att uppfylla kundernas krav och önskemål. Företaget ska i sina relationer till medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter stå för saklighet, tillförlitlighet, kontinuitet samt ordning och reda.

Våra medarbetare ska ha en teoretisk och praktisk utbildning som är väl anpassad efter arbetsuppgifterna. Självklart ska företaget och dess anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Vår miljöpolicy

Luleå Låskonsults verksamhet ska värna om miljö. Råvaror och energi ska användas på bästa sätt. Våra insatser och vårt miljöarbete ska styras av en helhetssyn av vad som är teknisk möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt försvarbart.

Vår strävan ska vara att klara av myndigheternas fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar. Företagets ledningsgrupp ska ha ett övergripande ansvar för miljöfrågor och arbetet ska även följas upp. Det löpande ansvaret för ständiga förbättringar ligger hos samtliga medarbetare.

Vår arbetsmiljöpolicy

Luleå Låskonsult ska i alla arbetssituationer eftersträva att arbetsmiljön är trivsam. Vi ska även förebygga att personalen skadar sig på arbetstid.

 
Favör Reklambyrå