DNV2

Värdeförvaring

Ett säkerhetsskåp som skyddar höga värden är ett komplext system och en stor investering. Det är därför av yttersta vikt att serviceingrepp utförs av behörig och godkänd personal för att inte försämra skåpets intrångsskydd eller riskera dess godkännande.

Vi har personal certfierad för värdeförvaring enl SBC158:3.

Läs mer här Det norske Veritas

 
Favör Reklambyrå